Ośrodek Terapii Psychoanalitycznej


zrzesza psychoterapeutów zajmujących się od lat długoterminową psychoterapią pacjentów z różnego rodzaju zaburzeniami natury emocjonalnej. Rozumienie problemów pacjenta opieramy na najnowszych koncepcjach psychoanalitycznych, zapoczątkowanych ponad sto lat temu przez odkrycia Zygmunta Freuda.

NASZA OFERTA


Osobom przychodzącym do naszego Ośrodka proponujemy konsultacje, podczas których wspólnie ustalamy, na czym polega problem, z jakim dana osoba się zgłasza.

W trakcie konsultacji terapeuta może zaproponować dalszą wspólną pracę, czyli psychoterapię.

Najczęściej jest to propozycja terapii indywidualnej, czasami proponowana jest psychoterapia wsparta lekami, bądź spotkania małżeńskie lub rodzinne.

Cele psychoterapii

Psychoterapia opiera się na relacji pacjenta z terapeutą, dzięki której można zrozumieć i przepracować trudności emocjonalne występujące w każdej dziedzinie życia. Uważamy, że są one wynikiem powtarzania sposobów radzenia sobie z wcześniejszymi, bolesnymi doświadczeniami, odtwarzanymi na bieżąco w nowych sytuacjach.

Jak psychoterapia wygląda w praktyce?

W czasie wspólnie ustalonych, stałych spotkań pacjent mówi terapeucie to, co uzna za ważne, poruszające, lub po prostu warte powiedzenia, bez żadnych tematycznych ograniczeń. Mogą to być wydarzenia bieżące, wspomnienia, sny, fantazje, uczucia. Zadaniem terapeuty jest pomóc zrozumieć ich znaczenie w odniesieniu do życia psychicznego pacjenta i problemu, z jakim przyszedł, a także do relacji psychoterapeutycznej.

Czas trwania

Nie ograniczamy czasu terapii, trwa ona tyle, ile potrzeba żeby rozwiązać trudność pacjenta. W trakcie psychoterapii potrzebna jest przestrzeń by móc omówić tak doświadczenia bieżące, jak i przeszłe. Jeżeli uświadomimy sobie, że przepracowujemy doświadczenia wielu lat, jasna staje się potrzeba terapii długoterminowej. Aby zmiany były trwałe, potrzebny jest czas.

Częstotliwość

Podczas terapii pacjent konfrontuje się z trudnymi przeżyciami. Aby możliwe było ich przepracowanie potrzebna jest intensywna pomoc ze strony terapeuty. W przeciwnym razie pacjent, pozostawiony sam na długi czas, powraca do starych, nieadaptacyjnych sposobów radzenia sobie z tymi uczuciami. Im bardziej intensywna psychoterapia, tym bardziej możliwe jest zejście na głęboki poziom przeżyć i osiągnięcie trwałych zmian. Dlatego proponujemy od dwóch do pięciu spotkań w tygodniu.

Przebieg

Każdy z nas jest inny, zatem każda terapia ma swój własny, indywidualny przebieg i rytm. W trakcie można doświadczać różnych uczuć, można postrzegać terapię jako pomocną lub nie. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku ważne jest, aby móc z terapeutą omówić swoje przeżycia, zrozumieć ich znaczenie tak na poziomie relacji z terapeutą, jak i własnej sytuacji życiowej. Koniec terapii jest ustalany wspólnie, kończenie jest procesem, ważnym elementem naszego życia, a zatem też terapii.