AGATA BUSZMAN

Agata Buszman

Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie w Studium Psychoterapii Analitycznej. Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej. Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Od 10 lat prowadzi długoterminową psychoterapię psychoanalityczną osób dorosłych i młodzieży. Oferuje również Analizę Więzi Prenatalnej kobietom w ciąży i ich partnerom. W swojej pracy uwzględnia perspektywę międzypokoleniowego przekazu traumy.

Dotychczas z satysfakcją współpracowała z: Poradnią Zdrowia Psychicznego NZOZ Vertimed, Fundacją Silentio, Specjalistyczną Poradnią PTPP, gimnazjum i liceum International Meridian School, Kliniką Psychologiczno- Psychiatryczną Psychomedic. Obecnie jest uczestniczką i współorganizatorką pierwszego w Polsce szkolenia z Analizy Więzi Prenatalnej we współpracy z ISPPM - Międzynarodowym Towarzystwem Medycyny i Psychologii Prenatalnej i Okołoporodowej (Niemcy).

Ma doświadczenie w pracy terapeutycznej przez Skype z osobami, które z różnych względów nie mogą w inny sposób uczestniczyć w terapii.

Pracuje również w językach angielskim i niemieckim.


KONTAKT: 668 805 120