FORMY POMOCY

PSYCHOTERAPIA ON-LINE


W czasie kryzysu epidemiologicznego prowadzimy psychoterapię przez Skype lub telefon. Zależy nam na możliwości udzielania Państwu pomocy, bez narażania Państwa na ryzyko zarażenia.

Kontakt

KONSULTACJE


Wstępne spotkania z psychoterapeutą, które pozwalają na określenie problemu i zaproponowanie odpowiedniej formy terapii. Są to spotkania indywidualne, małżeńskie lub rodzinne. Pojedyncza konsultacja trwa około godziny.

Kontakt

TERAPIA PAR


Nawet najszczęśliwsze i najbardziej kochające się pary mają momenty pełne napięć i tarć, które - jeśli pozostaną nierozwiązane - mogą rozwinąć się w poważniejsze problemy. Warto jednak pamiętać, że tak długo jak para jest gotowa do wspólnej pracy, terapia jest dla niej szansą na poprawę wspólnego funkcjonowania.

Kontakt

DŁUGOTERMINOWA PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA


Ten rodzaj współpracy jest proponowany, gdy pacjent po wstępnych konsultacjach ma wewnętrzną gotowość do pracy nad sobą i odczuwa potrzebę osobistego rozwoju.

Kontakt

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA KOBIET W CIĄŻY


Oferujemy Analizę Prenatalnego Przywiązania – metodę wspierania więzi między matką a dzieckiem. Metoda polega na pomocy matce w nawiązaniu relacji z dzieckiem już wtedy, gdy jest ono w jej wnętrzu. Pacjentki zgłaszają się zwykle w 20-25 tygodniu ciąży i odbywają łącznie około 20 sesji. Wyniki badań pokazują, że jest to skuteczne narzędzie profilaktyki depresji okołoporodowej.

Kontakt

Warunki psychoterapii ustalane są indywidualnie, w rozmowie z psychoterapeutą. Wspólnie ustala się częstotliwość spotkań od dwóch do pięciu sesji w tygodniu, w zależności od możliwości i potrzeb. Sesje terapeutyczne trwają 50 min i odbywają się w stałych terminach.