FORMY POMOCY

KONSULTACJE


Wstępne spotkania z psychoterapeutą, które pozwalają na określenie problemu i zaproponowanie odpowiedniej formy terapii. Są to spotkania indywidualne, małżeńskie lub rodzinne. Pojedyncza konsultacja trwa około godziny.

DŁUGOTERMINOWA PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA


Ten rodzaj współpracy jest proponowany, gdy pacjent po wstępnych konsultacjach ma wewnętrzną gotowość do pracy nad sobą i odczuwa potrzebę osobistego rozwoju.

Warunki psychoterapii ustalane są indywidualnie, w rozmowie z psychoterapeutą. Wspólnie ustala się częstotliwość spotkań od dwóch do pięciu sesji w tygodniu, w zależności od możliwości i potrzeb. Sesje terapeutyczne trwają 50 min i odbywają się w stałych terminach.